Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

17.2.2016
Ministerstvo životního prostředí zaslalo 17.2.2016 novelu vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě do připomínkového řízení.

Důvod novely

Návrh je předkládán v návaznosti na novelu zákona o odpadech (zákon č. 223/2015 Sb.) a reflektuje změny v ustanoveních § 32 a § 33 zákona o odpadech, které nabudou účinnosti dne 1. března 2016. Specifikuje nové povinnosti pro provozovatele čistírny odpadních vod a zařízení na úpravu kalů, dále stanoví podmínky pro skladování kalů v zařízení ke sběru a skladování odpadů a technické požadavky pro uložení upravených kalů u zemědělce a jejich použití na zemědělské půdě.

Připomínky je možné zaslat nejpozději do 9. 3. 2016 a to na adresu eklep@mzp.cz a rovněž na emailovou adresu petra.hlavackova@mzp.cz.

Více informací naleznete v aplikaci ODOK.