Naše účast na konferenci PVO 2019

31.10.2019
Ve čtvrtek 24. října jsme se v Praze zúčastnili konference Předcházení vzniku odpadů.

Letos se konal již šestý ročník (viz. https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2019/). Konferencí provázel Vladimír Kořen (publicista, moderátor a zejména starosta města Říčan), díky kterému byla vážnost témat odlehčena. Jak již název akce napovídá, účastníci se na konferenci dozvěděli spoustu novinek a možností, jak odpadu předcházet i jak ho třídit. Náš kolega Ing. Václav Kuncl  se zaměřil především na odpadové hospodářství obce, které se díky novému zákonu o odpadech změní. Vznikne mnoho povinností, které nebude lehké plnit.

Naše společnost INISOFT nabízí nejen přehledný software SKLAD Odpadů pro provoz různých typů zařízení (např. sběrné dvory a kompostárny), ale i akreditované vzdělávání právě pro úředníky státní správy a samosprávy, aby porozuměli změnám v odpadovém hospodářství, které se nově připravují.

Organizátorům děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další spolupráci.