4.10.2018
Byli jsme hrdými partnery zářijových regionálních vzdělávacích seminářů v Košicích, Žilině a Nitře

Ve dnech 26-28.9.2018 proběhly v Košicích, Žilině a Nitře regionální vzdělávací semináře zaměřené na aktuální odpadovou legislativu, které byly financované z Environmentálního fondu a tak jejich vstup na ně byl bezplatný (více informací o nich naleznete na http://ekonferencia.sk/regioseminar-2018/).

Jejich pořadatelem byla společnost EKOS PLUS, které jsme finančně přispěli na coffee breaky a obědy, které z příspěvku fondu nešlo hradit. Díky tomu mohly být všechny tři semináře pro účastníky opravdu bezplatné. Velice si vážíme této možnosti, protože dle naší zkušenosti jsou jakékoli akce EKOS PLUS velmi dobře organizované a hodnotné a stojí za to na ně upozornit, a nulové vstupné je stále asi nejúčinnější variantou. Ne jinak tomu bylo i u těchto třech seminářů, kterých se účastnilo v průměru kolem 100 účastníků zejména ze obecních a okresních úřadů, ale také i z firem, které jsou původci odpadů nebo oprávněnými osobami k jejich zacházení. Na seminářích se účastníci dozvěděli o legislativních novinkách, ale i o stavu připravované elektronizace, tedy o připravovaném centrálním systému ISOH. V souvislosti s elektronizací agendy se účastníci dozvěděli i o prostředku, který napomáhá elektronizaci právě u původců a oprávněných osob. Tím je námi dodávaný systém ENVITA Evidence odpadů a kromě napřímo podaných informací dostali účastníci i námi připravené informační CD jehož obsah si můžete i vy stáhnout zde: https://www.inisoft.sk/CD.