Naše odborné články v tisku (04-05/2018)

6.6.2018
Nestihli jste naše články v časopisech ODPADY a ODPADOVÉ FÓRUM?

Nevadí :-). Zde najdete články, které nám publikovali radakce těchto odborných časopisů v dubnovém a v květnovém čísle.

časopis (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
5/2018

Evidence odpadů a jejich přeprava při stavební činnosti
Článek obsahuje důležité informace o evidenci odpadů
a přepravě z míst, ve kterých není stacionární provozovna.

Nebojte se SEPNO
V tomto článku najdete několik doporučení a informace
o novém systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

zde

 

zde

05/2018Sběr, svoz odpadů a evidence přepravy
Od 2. května 2018 přichází dlouho plánovaná a připravovaná změna, která přináší elektronizaci ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. A protože sběr a svoz odpadů s přepravou úzce souvisí, mohlo by vás zajímat, co je obsahem tohoto článku.
zde
4/2018

Dohoda ADR a nebezpečné odpady
Víte, jaké povinnosti vyplývají z Mezinárodní dohody ADR
v souvislosti s odpady? Odpověď najdete v tomto článku.

 

zde
04/2018Obaly, odpady, zpětný odběr a evidenční software
V tomto článku naleznete odpovědi na to,
kdy a jak evidovat odpady, na jaké použité výrobky
se vztahuje zpětný odběr, jak se evidují obaly,
zda tonery patří do zpětného odběru atd.
zde