Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

25.2.2016
Tato metodika má za cíl poskytnout informace jednotlivým kompetentním orgánům státní správy, jakým způsobem postupovat při odhalování a řešení neoprávněného nakládání s odpady.

Dokument vznikl 16. 4.2014 a má za cíl poskytnout informace jednotlivým kompetentním orgánům státní správy, jakým způsobem postupovat při odhalování a řešení neoprávněného nakládání s odpady. Dosud nebyla problematika řešena systematicky a novost řešení spočívá zejména v propojení postupů všech složek veřejné správy a dalších dotčených subjektů.
Jedná se o uznatelný výstup = certifikovanou metodiku projektu VG20122013090 „Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady“ vypracovaný v roce 2014 pracovníky Centra pro hospodaření s odpady.

Ke stažení:

Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady