16.1.2018
Zkontrolujte si 100% soulad v programu RES Plus

Kontrola IČZ oproti Registru zařízení

     Vážení uživatelé našeho software, rádi bychom Vás upozornili na novou kontrolu ročního hlášení o odpadech za rok 2017 ze strany ISPOP.

     Nová kontrola se týká  ověřování provozoven oprávněných osob (odpadových zařízení) podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1, kterým bylo přiděleno krajským úřadem Identifikační číslo zařízení  (IČZ) a jsou zveřejněny v tzv. Registru zařízení.

     Při ohlašování jsou nově údaje o provozovně oprávněné osoby kontrolovány proti údajům v Registru zařízení. Pokud údaje v hlášení nebudou odpovídat informacím v Registru zařízení, může mít ohlašovatel problémy s podáním takového hlášení, případně mu nebude umožněno hlášení  do systému ISPOP odeslat („Validační chyba zabraňující podání hlášení“).

     Pro ulehčení práce při zadávání a celkovou kontrolu pro roční hlášení využijte náš program RES Plus. Pro více informací nás případně kontaktujte.