14.5.2018
Informace pro uživatele INISOFTware

Vážený uživateli našeho software,

v dnešní době mnohokrát zmiňované nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů GDPR bude účinné 25. 5. 2018. Na základě toho připravujeme dodatek k servisní smlouvě, který bude obsahovat závazek naší mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací včetně osobních údajů. Tímto dodatkem smlouvy splníme nutné minimum pro Vaši ochranu z hlediska požadavků GDPR, jelikož nejsme správcem ani zpracovatelem údajů ve smyslu tohoto nařízení. V druhé polovině letošního roku, po odeznění informačního šumu kolem GDPR, oslovíme naše uživatele s dotazy pro zjištění zájmu o úpravy software, které by vedly k usnadnění povinností souvisejících s ochranou osobních údajů.

Zmíněný dodatek smlouvy spojíme se změnou výpočtu ceny servisní podpory programu EVI 8, kterou jsme již dříve avizovali. Cena bude zohledňovat moduly a počty vedených evidencí a licencí. V následujících týdnech Vám tedy zašleme dodatek k servisní smlouvě s výše uvedenými změnami.

S přáním příjemného dne

Pavla Švermová
vedoucí skupiny Prodej