iKURZ pro uživatelé programu EVI 8 s modulem Autovraky

6.6.2016
On-line školení: Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků

Rok 2016 přináší zpracovatelům autovraků řadu legislativních novinek.

Zejména vyhlášku č. 270/2015 Sb., která mění vyhlášku č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky, vycházející z Ekoauditové novely zákona o odpadech (vykazování plnění recyklačních kvót).

iKURZ s názvem „Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků“, který pro vás v červnu pořádáme, bude obsahovat zejména:    

  • nastavení programu EVI 8 pro komunikaci s MA ISOH
  • vystavení a odeslání potvrzení o převzetí autovraku do systému MA ISOH
  • novinky v programu v souvislosti se změnami legislativy v roce 2016
  • diskuze nad zkušenostmi z praxe (fotografie, bezhotovostní platby, SFŽP)
  • evidence a tisk provozního deníku zařízení
  • vedení průběžné evidence o odpadech a autovracích
  • evidence použitých dílů
  • tvorba ročního hlášení

Více informací zde.