15.3.2017
Blíží se datum 31.3.2017 – termín pro hlášení do IRZ – víte, zda máte tuto povinnost?

Podání hlášení IRZ za rok 2016 po změnách v legislativě platné od 1. 9. 2016

Před podáním hlášení  IRZ za rok 2016 je potřeba vyhodnotit, zda daná provozovna splňuje definici provozovny IRZ ve smyslu činností, za které se toto hlášení podává! 

Hlášení do IRZ od roku 2017 (za rok 2016 a další) podává pouze ten provozovatel, který:

  • provozuje E-PRTR činnost uvedenou v příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006/ES

a/nebo

  • provozuje činnost podle § 3 odst. 2 uvedenou v příloze zákona č. 25/2008 Sb. (po novele zákonem č. 255/2016 Sb.)

Sledovat a vyhodnocovat úniky a přenosy, včetně přenosů odpadů z hlediska IRZ má povinnost pouze ten provozovatel, který provozuje jednu nebo více činností uvedených výše.

Modul IRZ - hlášení za přenosy odpadů

V programu EVI 8 lze připravit snadno hlášení do IRZ za část přenosů odpadů. Volitelný modul umožňuje:

  • samostatnou evidenci pro IRZ
  • založit IRZ provozovny
  • vyplnit činnosti k vybraným IRZ provozovnám
  • vygenerovat data IRZ o přenosu odpadů pro vybranou provozovnu z průběžné evidence odpadů
  • tisk podkladů pro hlášení
  • export hlášení a odeslání do ISPOP

Máte zájem o modul IRZ? 

Objednejte za pouhých 990 Kč bez DPH pomocí kontaktního formuláře.