Důležité sdělení MŽP k ohlašování evidence odpadů

19.3.2020
Odložení ohlašovací povinnosti vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR

Dne 19.3.2020 vydalo MŽP  na svých internetových stránkách sdělení o odkladu ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru a to o 3 měsíce s ohledem na vyhlášený stav nouze v ČR. V praxi to může znamenat, že z důvodů této mimořádné situace bude termín 15.4. prodloužen až do 30.6.2020. Aktuálně se s CENIA domlouváme na podrobnostech a budeme Vás včas informovat. Nicméně v klidu vyčkejte na další informace i na námi avizovanou aktualizaci programu EVI 8 s otevřeným exportem dat za rok 2019 do ISOH tak, jak jsme Vás instruovali na lednových školeních konaných na krajských úřadech.

Originál sdělení MŽP najdete zde.