20.2.2017
Žádost o důsledné provádění kontrol importovaných hlášení, zamezení importu duplicitních hlášení

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě telefonických i písemných dotazů, které jsme řešili v ohlašovacím období v rámci odborné podpory ISPOP, i dalších informací získaných v průběhu měsíce ledna a února od odborné veřejnosti, se na Vás obracíme s žádostí o důsledné provádění kontrol importovaných hlášení, pečlivé sledování kvality dat a zamezení importu duplicitních hlášení do EVI8 a do ISOH.

Důvodem, který nás vede k tomuto kroku, je problém s plněním nové povinnosti dané zákonem a prováděcím předpisem. Konkrétně máme na mysli povinnost používání Identifikačního čísla provozovny (IČP) a Identifikačního čísla zařízení (IČZ). Ze strany ohlašovatelů došlo k absolutnímu nezvládnutí této povinnosti. Většina ohlašovatelů, bohužel, tuto povinnost buď vůbec nezaznamenala, nebo neuměla požadavky dané platnou legislativou správně do podaných hlášení zapracovat. Nemalá část ohlašovatelů tak ve svých hlášeních uvedla nesprávná identifikační čísla, a to nejen v údajích o partnerech na listu č. 2, ale často i v údajích o své provozovně/zařízení na listu č. 1.

Pokud evident zaslal hlášení s nesprávně uvedeným identifikačním číslem provozovny/zařízení na listu č. 1 a na základě svého zjištění nebo po vyzvání úřadem chce chybu opravit (změnit identifikační číslo), hlášení opraví a zašle opět jako „Řádné“ do systému ISPOP. (Takto opravené hlášení není možné odeslat jako „Doplněné“, neboť změnou identifikačního čísla provozovny došlo ke změně  Předmětu hlášení.) V tuto chvíli se však stane, že v účtu ISPOP budete mít za jednu konkrétní provozovnu dvě „Řádná“ hlášení, která se mohou lišit pouze v čísle provozovny/zařízení.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste taková hlášení důkladně prověřili a do EVI8 naimportovali pouze jedno z nich, to správné. Abychom předešli problémům s duplicitou dat, proveďte, prosím, ještě před odesláním dat do ISOH kontrolu na duplicitní hlášení. Pokud budete mít v systému dvě podobná nebo stejná hlášení od jednoho subjektu, pak kontrola tuto duplicitu odhalí a na nedostatek Vás upozorní.

Předem bychom chtěli poděkovat za pochopení i spolupráci a při zpracování dat Vám přejeme co nejméně problematických ohlašovatelů.

Ještě jednou děkujeme.

 

S přáním hezkého dne

Ing. Gabriela Buda Šepeľová, Ph.D., vedoucí odd. odpadového hospodářství a kolektiv oddělení odpadového hospodářství