Červnové školení k EVI 8 v Praze a v Olomouci

2.6.2017
Práce v programu EVI 8 s modulem Autovraky

Dobrý den,

     7. 6. 2016 v Praze a 8. 6. 2017 v Olomouci pro Vás pořádáme školení s názvem „Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků“, na kterém Vás seznámíme s nastavením programu EVI 8 pro komunikaci s MA ISOH, včetně novinek.

     Budeme se věnovat i vystavení a odeslání potvrzení o převzetí autovraku včetně jeho fotografií a vedení průběžné evidence odpadů. Zaměříme se i na další témata - evidence použitých dílů, provozní deník a odeslání ročního hlášení do systému ISPOP.

Neváhejte se přihlásit zde.