Čeká nás další novela tentokrát zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP

12.4.2016
Zítra 13.4.2016 bude poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o IRZ a ISPOP

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí povede ke snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a ohlašovací povinnost do IRZ. Příloha k zákonu bude nově obsahovat seznam průmyslových činností včetně prahových hodnot.  V seznamu nebudou uvedeny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi 1/3 současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis. Jejich úspory ministerstvo odhaduje na částku 29 mil. Kč za rok.

Další důležitou změnou je zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Více informací:

Výsledek jednání dne 13.4. o IRZ a ISPOP:

  • Poslanci ukončili druhé čtení novely zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Výbor pro životní prostředí navrhl pozměňovací návrh - legislativně technikou úpravu z pohledu upřesnění účinnosti novely. Výbor navrhuje, aby novela byla platná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Původně novela zákona počítala s účinností 1. ledna 2016.