Aktuální informace k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

10.11.2017
Základní informace z ISPOP o systému přepravy NO – SEPNO

Základní informace o systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Modul SEPNO umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou. K ohlášení přepravy není nutné využívat systémů 3. stran (tzn. komerční software), veškerá funkcionalita pro splnění povinnosti bude dostupná v modulu.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP, registraci lze provádět již nyní - proces registrace najdete zde na portálu ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Komentář INISOFTu:  V případě, že bude za odesilatele ohlašovat příjemce, pak postačí, když bude v systému ISPOP registrován alespoň příjemce. Tento případ bude nastávat například při přepravě nebezpečných odpadů od malých původců, kteří nemusejí podávat roční hlášení o odpadech (nepřesáhnou limit 100 kg N odpadů nebo 100 t ostatních odpadů).

Pro úpravu systémů 3. stran byl vydán datový standard, který popisuje datovou strukturu a obsah výkonu agendy přepravy nebezpečných odpadů.

Komentář INISOFTu: Do programů EVI 8SKLAD Odpadů 8 jsme tento datový standard implementovali a pomocí nového modulu OLPNO se tak již nyní můžete připravit na ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Zároveň k této problematice pořádáme několik specializovaných školení. Více informací na adrese https://www.inisoft.cz/skoleni.

Bližší informace o elektronické evidenci přepravy nebezpečných odpadů budou postupně uveřejňovány zde a na portále SEPNO (předpokládaný termín spuštění portálu je prosinec 2017). 

Se svými dotazy se také můžete obracet na písemnou podporu EnviHELP.

Zdroj:  www.ispop.cz