zákon o odpadech * průběžná evidence odpadů * hlášení o produkci a nakládání s odpady * SPE zdrojů znečišťování ovzduší * ODP 5-01 * ADR

24.06.2013

Ekoauditová novela Zákona o odpadech

Novinky v legislativě

Dne 21. června 2013 vyšla ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 169/2013 Sb. dlouho očekávaná novela Zákona o odpadech. Další podrobnosti včetně dopadů na vedení evidence odpadů připravujeme.

Zpětná vazba    RSS
Jak se Vám líbí naše stránky? X
:D     :)     :/     :(     >:(